HPCbalken

HPCbalken är en samverkansbalk som dimensioneras tillsammans med såväl platsgjutna bjälklag som plattbärlag och HD/F-bjälklag. Den levereras brandarmerad och färdig för montage av stödarmering och sedan igjutning. HPCbalken kan monteras på både betong- och stålpelare/väggar och naturligtvis med fördel på HPCpelare.
HPCbalken  dimensioneras enligt Eurokod 4-1-1.

 

 

 

balkbeskrivning

Balkens uppbyggnad

1. Överkantsarmering som ökar lastkapacitet och minskar nedböjning och gör hela balkkonstruktionen styvare.

2. Svetsbultar som gör fullgod samverkan mellan betong och underfläns och som tar upp tvärkrafter.

3. Brandarmering, eliminerar behovet av brandskyddsmålning.

4. Underfläns.

 

 

TRP, plåt och HDF, håldäck
Plattbärlag och platsgjutna bjälklag