HPCpelaren

HPCPelaren är en samverkanspelare som levereras brandarmerad (R30-R120, färdig för igjutning.
Den dimensioneras enligt enligt Eurokod 4-1-2 för både cirkulära och rektangulära tvärsnitt.
HPCpelaren är utvecklad för att fungera väl till HPCbalken.

hpcpelaren