Get Adobe Flash player

0.72960300 1300437344 imagefor 4

Bättrings- och målningsbehandling
av HPCbalkar och pelare

 

Allmänt

Denna beskrivning används vid bättring och efterbehandling av HPCbalkarnas underfläns och HPCpelarna när dessa är monterade alternativt före montering. Allmänt kan sägas att tiden mellan montage och slutmålning också är av betydelse då en fuktig miljö kan påverka grundfärgen. Hänsyn måste då tas att slutmålning alltid sker med vattenbaserad färg på en arbetsplats.


HPCbalkarna och pelarna är vid tillverkning blästrade till SA 2,5 samt normalt grundmålade med 40 my grundfärg, typ shop primer.

 

Vid leverans kan skador uppstå alternativt skador vid lagring på arbetsplatsen. Även tiden mellan lagringstiden och montaget samt hur balkar och pelare är skyddade mot nederbörd  är av betydelse för grundfärgens hållbarhet.

 

Efter att balkar och pelare är monterade skall samtliga skador åtgärdas genom borstning med stålborste för att erhålla en ren stålyta. Bättringsfärg bifogas till varje leverans.

 

När balkar och pelarare är grundmålade slutförs målningsbehandlingen med en slutlig behandling enligt målningsentreprenörens beskrivning.

Vi har 5 besökare och inga medlemmar online

Dimensionering

Konstruktion

Montage

Montage