Get Adobe Flash player

0.57319000 1314527454 imagefor 6

FN Global Compact 

Styrelsen har antagit att Svecons arbete i alla avseende följa FN Global Compacts 10 principer.


Mänskliga rättigheter

Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

 

Miljö

Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8.

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

 

Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

Läs mer här!

 

Vi har 4 besökare och inga medlemmar online

Dimensionering

Konstruktion

Montage

Montage