Get Adobe Flash player

0.57319000 1314527454 imagefor 6

FN Global Compact 

Styrelsen har antagit att Svecons arbete i alla avseende följa FN Global Compacts 10 principer.


Mänskliga rättigheter

Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

 

Miljö

Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8.

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

 

Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

Läs mer här!

 

Vi har 79 besökare och inga medlemmar online

Dimensionering

Konstruktion

Montage

Montage