Get Adobe Flash player

0.57319000 1314527454 imagefor 6

Kvalitetspolicy 

Svecon skall alltid minst uppfylla de med kunden överenskomna kraven vad beträffar funktion, kvantitet och leveranstider. Inom företaget och tillsammans med kund skall ständigt förbättringsarbete bedrivas, så att Svecon härigenom blir känt som en utvecklande och tillförlitlig leverantör.

 

För att klara detta skall vi se till att alla våra medarbetare har för ändamålet nödvändigt kunnande.

Vi har 5 besökare och inga medlemmar online

Dimensionering

Konstruktion

Montage

Montage